CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Systém zastrešenia zimných záhrad s tepelnou izoláciou. Výška systému je ľubovoľná a rozpätie zastrešenia je od 1,8 do 4,5m. Typové uhly pre túto konštrukciu sú 90◦, 135◦ a 150◦. Tento systém sa od ostatných odlišuje svojim tvarom a estetickou formou. Je považovaný za nadštandardný až luxusný systém.

POUŽITIE

  • luxusné zimné záhrady
  • strechy zimných záhrad hlavne rodinných domoch
  • pyramídové strecha a light streets
  • faceted roofs