Systémy hliníkovej steny

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Tento systém je veľmi populárny z toho dôvodu, že ako stĺpy, tak aj priečky sa používajú rovnaké profily, čo jednoznačne zefektivňuje celkovú prácu s fasádou a cenu celého systému. Dĺžka profilov je individuálna. Systém je samozrejme veľmi dobre tepelne izolovaný.