Zárubňa a rám protipožiarnych bezpečnostných interierových dverí a rám fixného zasklenia (neotváravého) systému AF 55 sú vyhotovené z hliníkových profilov s tepelnou  preložkou z polyamidu stuženého skleným vláknom. Stredové komory profilov sú vyplnené ohňvzdornou výplňou AESTUVER na báze cementu nemeckej značky Xella.

Vonkajšie povrchy hliníkových profilov sú pokryté polyesterovou práškovou vrstvou. Hliníkové profily rámov zárubní a krídel sú rezané v uhle 45° a spájané pomocou hliníkových rohových prvkov metódou zahýbania v lise a lepenia. Iné spoje hliníkových profilov (stĺpikov a priečok) s prvkami zárubní a priečkami s vertikálnymi  vlysmi krídel, sú vyhotovené s uplatnením mechanických spojok kolíkovaním.

Výplne rámov dverových krídel a pevného zasklenia môžu tvoriť sklá s triedou odolnosti proti ohňu EI30. V rámoch krídel dverí sa môžu montovať aj nepriehľadné výplne v podobe sendvičového systému pozostávajúceho z oceľového plechu 1mm, dvoch vrstiev dosiek PROMETACH-H s hrúbkov 2 x 12mm a oceľového plechu 1 mm.

Použitie

  • jedno a dvojkrídlové vnútorné protipožiarne dvere otvárané rovnako vonku aj dovnútra s maximálnymi rozmermi 1100 x 2300
  • dvere s nadsvetlíkmi s maximálnymi rozmermi 1100 x 2970
  • fixné presklenia s maximálnymi rozmermi 2800 x 3400

Certifikáty

Technické osvedčenie ITB AT-15-7576/2009

Protipožiarne interiérové dvere a fixné zasklenia systému Aluflam AF55 s konštrukciou z hliníkových profilov s tepelnou preložkou.

Aluflam AF 70

Výplne rámov dverových krídel a pevného zasklenia (neotváravého) môžu tvoriť sklá s triedou odolnosti proti ohňu EI60.