Systém posuvných striech (MS)

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Základom pre tento systém je Aliver 1000 alebo 2000+. Strešnou krytinou je v tomto prípade polykarbonát, pretože sa jednotlivé strešné časti vysúvajú v rovine strechy manuálne

POUŽITIE

  • ako strechy zimných záhrad zložené z dvoch posuvných strešných častí
  • strechy ponad terasy