Systémy hliníkovej steny

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Jedná sa o fasádny presklený systém. Pozostáva zo zvislých stĺpov a vodorovných priečok, spojených špeciálnymi tŕňami z ušľachtilej ocele. Tento spoj poskytuje veľmi vysokú nosnosť spoja a to v rovine tlaku vetra aj v rovine tiaže výplne. Zároveň je možné použiť tradičné C, S, spoje ako aj monžáž len skrutkami z čela.

  • Šírka profilov: 55 mm (možnosť použitia krycej lišty 50 mm)
  • Možnosť použitia hrúbky výplne: 1 - 58 mm
  • Kompletný sortiment stĺpov a priečok vzhľadom na statické požiadavky
  • Rôzne tvary krycích líšt
  • Možnosť nastavenia izolátorov v závislosti na hrúbke výplne
  • Izolátory: v štandarnej verzii a verzii HI (zvýšená izolácia)
  • Zlepšenie systému napojenia fasády s obvodovým plášťom budovy, s cieľom uľahčiť použitie paropriepustných fólií a parozábran po obvode podľa nových smerníc inštalácie stien z hliníka
  • Tepelná izolácia Uf v rozmedzí 0,9 - 2,5 W/m2K