Systémy hliníkovej steny

Charakteristika systému

Fasádny systém vychádzajúci zo sysému MC Wall. Tvar a spôsob tesnenia (izolátory s prídavnými krídlami) však výrazne zlepšujú tepelno-technické vlastnosti. V závislosti od  typu a tvaru je možné dosianuť súčiniteľ steny Uf 1,0.