Systémy hliníkovej steny

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Veľmi podobný systém ako MC-WALL, avšak bez viditeľných vonkajších krycích líšt.Použitie môže byť ako celoštrukturálne , alebo pološtrukturálne (s viditeľnými horiz. alebo vertik. vonkajšími lištami. Medzera medzi sklami je vyplnená štrukturálnym tmelom.