CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Najjednoduchší systém zastrešenia bez tepelnej izolácie. Je tu prispôsobovaný typ krokvy – profil je v tvare prevráteného písmena „T” (nosný prvok sa nachádza nad výplňou).

POUŽITIE

  • uzavreté alebo otvorené zastrešenia bez tepelnej izolácie kryté polykarbonátom alebo sklom.