Systémy posuvné ECOSLIDE (ES)

Systém vymyslený tak, aby mohli byť zhotovené posuvné dvere bez tepelného mostu kompatibilné so systémom econoline. ECOSLIDE dovoľuje projektovať nekryté vonkajšie nevykurovacie konštrukcie ako napríklad terasy,balkóny, verandy či posuvné steny.

Charakteristika systému

  • hrúbka zasklenia: 1-12mm,  rôzne kombinácie:2, 3, 4, a 6 dielne
  • hrúbka profilov: kostra okna 51 alebo 79mm, rám zvisle posuvného okna 18/21mm
  • bez tepelného mostu
  • systém je zlučiteľný s inými systémami vyrobenými firmou Aliplast