CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Tepelne izolovaný systém s nepriezračným panelovým vyplnením o hrúbke 55mm.

POUŽITIE

  • zastrešenia konštrukcií, kde sú preferované nepriezračné vyplnenia strechy