Charakteristika systému

Jedná sa o jedno a dvoj sklonové tepelne izolovné zastrešenia. Rozpätie zastrešenia je 4,4m za predpokladu použitia polykarbonátu a 3,6m so sklom - bez potrebného zosilnenia krokiev.

Použitie

  • strechy zimných záhrad v súkromných aj komerčných budovách
  • zimné záhrady
  • krytie bazénov