CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Jedná sa o jedno a dvoj sklonové tepelne izolované zastrešenia. Rozpätie zastrešenia je cca 6m za predpokladu použitia polykarbonátu a cca 5m so sklom ,pri použití vlastných zosilovacích prvkov. Do systému je možné umiestniť strešné okná , ktoré sú užitočné pri vetraní.

POUŽITIE

  • strechy zimných záhrad v rodinných domoch
  • pyramídové strechy a light streets
  • faceted roofs